Inkomen van vrouwen daalt flink nadat ze een kind krijgen

Het inkomen van vaders blijft daarentegen zo goed als gelijk

Hoewel de zorg voor een kind al een stuk gelijker wordt verdeeld onder vaders en moeders dan jaren geleden, zijn het nog altijd de vrouwen die het ouderschap in de portemonnee voelen. Zo daalt het inkomen van Nederlandse vrouwen met ongeveer 46 procent als ze een kind krijgen.

Inkomensverlies

De enorme daling van het inkomen wordt verklaard doordat het nog altijd met name vrouwen zijn die minder gaan werken als ze een kind krijgen. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het inkomen van mannen daalt daarentegen niet als ze vader worden.

Inkomen moeders

De ene moeder gaat er overigens harder op achteruit dan de ander. Hoogopgeleide vrouwen, gezinnen die uit twee vrouwen bestaan en vrouwen in de (semi)publieke sector gaan er minder op achteruit als ze moeder worden dan andere vrouwen.

Child Penalty

Het CPB keek naar het effect van het krijgen van kinderen op de inkomens van vaders en moeders. De eventuele inkomensdaling wordt ook wel child penalty genoemd. Ook de achtergrondkenmerken van moeders werden onder de loep genomen en daaruit kwam naar voren dat het inkomensverlies voor vrouwen met een migratieachtergrond kleiner is, behalve voor vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Het inkomen van laatstgenoemde groep vrouwen daalt net iets meer.

Lees ook: Radeloze moeder: ‘Mijn man liet onze dochter de hele dag met dezelfde luier rondlopen’ 

Bron: Linda | Beeld: Unsplash: Alexander Dummer