Stel deze 8 minder leuke, maar belangrijke vragen ook eens aan je ouders

vragen ouders stellen

Vragen die we onze ouders liever niet stellen…

We houden ontzettend veel van onze lieve ouders. We koesteren daarom elk moment met ze. Maar ook onze ouders worden ouder en daarom kan het soms goed zijn om bij bepaalde zaken stil te staan. Ook de minder leuke dingen. Er komt namelijk een dag dat je ouders overlijden. Hoe moeilijk ook, probeer deze acht vragen aan ze te stellen voor het zover is.

1. Is er een testament opgesteld en een executeur benoemd?

Indien er geen testament is opgesteld, geldt het Nederlands erfrecht. Het nalatenschap gaat in dit geval automatisch naar de eerste graad familieleden. Willen je ouders liever de bezittingen op een andere manier verdelen? Dan is een testament nodig. Vraag je ouders of er een testament is opgesteld en of ze iemand benoemd hebben als executeur van het testament. Hij of zij is verantwoordelijk voor het beheren en het verdelen van de bezittingen, het totale vermogen van het nalatenschap en de eventuele overgebleven schulden.

2. Is er een uitvaartverzekering?

Het is voor nabestaanden belangrijk om te weten of er een uitvaartverzekering is. En zo ja, bij welke verzekeraar dit is. Hebben je ouders dit niet? Dan is de uitvaart niet verzekerd en dienen de nabestaanden de uitvaart te bekostigen. Het geld voor de uitvaart mag niet op de rekening van de overledene staan als dat geen gedeelde en/of-rekening is. Dit bedrag komt namelijk pas vrij als de officiële erfgenamen bekend zijn gemaakt, wat vaak pas na de uitvaart plaatsvindt. Is er wel een uitvaartverzekering? Weet als nabestaande bij welke verzekeraar dit is, zodat het proces na het overlijden spoeler verloopt.

3. Is er een wilsverklaring?

Een scenario waar we liever niet aan willen denken, maar het kan gebeuren dit zich een medische situatie voordoet waarbij een van je ouders liever niet meer verder wil leven. Bijvoorbeeld wanneer iemand hersenletsel oploopt of ernstig dement wordt. In dat geval kan vooraf een wilsverklaring worden opgesteld. Mocht een situatie als deze zich dan voordoen, dan heeft de persoon hier zelf nog zeggenschap in. In een wilsverklaring kan een niet-behandelingsverklaring, euthanasieverzoek, niet reanimeren of dementieverklaring worden opgenomen.

Kijk op de volgende pagina welke belangrijke vragen je je ouders nog meer zou moeten stellen.

Pagina 1/2