Wat? Volgens berekeningen zouden vrouwen langer moeten werken

werken
Zouden vrouwen langer moeten werken?

Mensen worden tegenwoordig een stuk ouder dan vroeger. Door onze betere leefomstandigheden en medicijnen is de gemiddelde levensverwachting een stuk hoger geworden. Daar is de pensioenleeftijd dan ook op aangepast, van 65 naar 67. Nu is uit onderzoek gebleken dat vrouwen een nog hogere levensverwachting hebben dan mannen, en daar zou de pensioenleeftijd op aangepast moeten worden.

Is dit rechtvaardig?

Ouder

De AOW-leeftijd is bepaald aan de hand van de volgende stelling: als je 65 bent (of 67), dan heb je nog twintig jaar te leven. Natuurlijk wordt de een niet zo oud als de ander, maar gemiddeld genomen zou dit moeten kloppen. Maar, omdat de mens steeds ouder wordt, wordt de pensioenleeftijd ook steeds hoger. Nu is het zo dat vrouwen nog ouder worden dan mannen. Daarom vindt CBS-hoofddemograaf Jan Latten dat vrouwen later met pensioen zouden mogen gaan dan mannen.

Vrouwen

Latten vindt het oneerlijk dat vrouwen langer leven en dus langer kunnen genieten van hun pensioen. De AOW is immer op leeftijdsverwachting gebaseerd, en zou dus ook aangepast moeten worden op geslacht. “Het is eerlijker om de verschillen tussen bevolkingsgroepen mee te nemen in de AOW-leeftijd, omdat de dood ook niet eerlijk kiest,” aldus Latten.

Zware beroepen

Daarbij komt ook nog het verschil tussen beroepen. Hoger opgeleiden leven gemiddeld langer dan lager opgeleide mensen, omdat hun beroep vaak fysiek minder zwaar is. “Een hoogopgeleide vrouw zou dus maar liefst zeven jaar langer moeten werken dan een laagopgeleide man”, zegt Latten. Hierbij gaat hij er dus wel vanuit dat de baan van de vrouw weinig fysieke inspanning vergt en die van de man veel.

Werken

Mannen werken gemiddeld meer dan vrouwen. Mannen werken gemiddeld 36 uur en vrouwen 26 uur. Dit betekent niet dat vrouwen de rest van de tijd zitten te luieren, want zij nemen vaak de zorg voor hun kinderen op zich en doen dus thuis huishoudelijke taken en de verzorging van kinderen.

Lees ook: Pronken maar! Vrouwen met sproetjes zijn knapper dan vrouwen zonder sproetjes

Wil je dit artikel bewaren? Pin ’t op Pinterest!

Bron: Viva, Vrouw| Beeld: Pexels