Zijn ouders verantwoordelijk voor het pestgedrag van hun kinderen?

En wat kun je als ouder zijnde doen?

De laatste tijd zijn er veel discussies gaande rondom het pestgedrag van kinderen en jongeren: er worden televisieprogramma’s aan gewijd en ook is het een veelbesproken onderwerp in de media. Wat zet kinderen aan tot pesten en hoe kunnen we dat tegenhouden?

Wat moeten ouders doen?

School

Wanneer een kind of jongere gepest wordt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo zijn heeft een vijftienjarige jongen uit Heerlen zelfmoord gepleegd omdat hij zo erg gepest werd. De school waarop de jongen zat kreeg van verschillende kanten verwijten dat ze te weinig optrad tegen online pesten. Dat de school verantwoordelijk is voor het pestgedrag van kinderen is volgens experts een vaststaand feit, of het pesten nu op het schoolplein of online gebeurt. Maar welke verantwoordelijkheid hebben de ouders?

Ouders

Sinds oktober 2017 kunnen ouders in de Amerikaanse stad North Tonawanda aansprakelijk gesteld worden voor het pestgedrag van hun kinderen. Wordt er binnen een bepaalde tijd vaker dan twee keer gepest, dan lopen de kinderen de kans een boete en een celstraf te krijgen. Uit een onderzoek van EenVandaag, dat gehouden werd onder 1200 Limburgers, bleek dat 73 procent van de ondervraagden vond dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het pestgedrag van hun kind. De ouder moet, samen met de school, zijn verantwoordelijkheid nemen. Pest jouw kind anderen? Dan kun je dat zo aanpakken:

  • Vraag je kind wat er precies gebeurde toen hij of zij een ander kind pestte. Wat werd er gedaan of gezegd?
  • Zoek met je kind uit waarom hij of zij pest. Misschien is er een reden waar jij invloed op hebt.
  • Maak duidelijk wat voor invloed pesten kan hebben op anderen. Keur niet je kind, maar het gedrag af.
  • Leer je kind op een andere manier om te gaan met eigen onzekerheden.
  • Verzin oplossingen om het pesten te stoppen en maak hier afspraken over.
  • Bespreek het gedrag ook op school met de leerkracht of de coördinator.

Lees ook: Psychologen waarschuwen: déze dingen mag je nooit tegen je kind zeggen!

Dit bericht bewaren? Pin hem dan op Pinterest

Bron: Opvoeden | Beeld: videostill